Wybierz swój język

Charakterystyki gracza

 

Każdy gracz posiada własne charakterystyki postaci, które zależą od poziomu gracza, uzbrojenia (styl walki, szkola magii, jakość zbroi), biżuterii, zastosowanych błogosławieństw lub przekleństw. Charakterystyki widać w profilu postaci oraz w plecaku w zakładce Atrybuty.

 

CECHY FIZYCZNE

Charakterystyka Bonus od charakterystyki Szczegóły
Siła Zwiększa fizyczny cios 10 jednostek siły zwiększa średni fizyczny cios o 1
Żywotność Zwiększa wskaźnik życia Każda jednostka żywotności zwiększa maksymalny wskaźnik życia o 1
Zręczność Zwiększa szansę uniku przed fizycznym atakiem przeciwnika Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka zręczności
Intuicja Zwiększa szansę na zadanie krytycznego ciosu fizycznego Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka intuicji
Ochrona Zwiększa szansę na zablokowanie fizycznego ciosu przeciwnika

Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka ochrony

UWAGA: ciosu krytycznego nie da się zablokować

 

CECHY MAGICZNE

Charakterystyka Bonus od charakterystyki Szczegóły
Mądrość Zwiększa magiczny cios 10 jednostek mądrośći zwiększa średni magiczny cios o 1
Inteligencja Zwiększa wskaźnik many Każda jednostka inteligencji zwiększa maksymalny wskaźnik many o 1
Stłumienie Zwiększa szansę, że przeciwnik zadający magiczny cios chybi

Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka stłumienia

UWAGA: potwory nigdy nie chybiają swoimi zaklęciami

Koncentracja Zmniejsza szansę, że chybimy zadając magiczny cios

Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka koncentracji

UWAGA: bazowa szansa chybienia w przeciwnika równego lub niższego poziomem wynosi 4%

Ochrona przed magią Zwiększa szansę odbicia częściowego lub w całości magicznego ciosu przeciwnika

Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka ochrony przed magią

UWAGA: można odbić 25%, 50%, 75% lub 100% magicznego ciosu przeciwnika

Przenikanie Zmniejsza szansę, że przeciwnik odbije nasz magiczny cios

Każda jednostka przenikania zmniejsza odpowiadający mu wskaźnik ochrony przed magią u przeciwnika o 1

Wola Zwieksza szansę na zadanie krytycznego ciosu magicznego

Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejszy efekt daje każda jednostka woli

 

INNE CECHY

Charakterystyka Bonus od charakterystyki Szczegóły
Prędkość Zmniejsza obowiązkowy czas oczekiwania na przejście z jednej lokacji do drugiej Zwiększenie prędkości redukuje czas oczekiwania na przejście do sąsiedniej  lokacji, np. przy prędkości 100 czas będzie skrócony o połowę, przy 200 - potrójnie.
Traumatyzm Zwieksza szansę naniesienia urazu przeciwnikowi przy jego zabiciu

Im wyższy poziom przeciwnika, tym mniejsza szansa pozostawienia mu rany. Za każdy poziom róznicy szansa maleje o 25%.

UWAGA: jedna jednostka traumatyzmu zwiększa szansę zranienia przeciwnika o 1%.

Antytraumatyzm Zmniejsza ryzyko otrzymania urazu, jego ciężar i czas trwania Im wyższy antytraumatyzm, tym mniejsza szansa na otrzymanie rany, a w przypadku jej otrzymania ciężar będzie mniejszy i będzie trwała krócej.
Odporność Zmniejsza fizyczne i magiczne obrażenia od przeciwników Procent obniżenia, jaki daje każda jednostka odporności zależy od poziomu gracza. Np. dla wojowników na 3 poziomie 100 jednostek odporności obniży ciosy przeciwników o 5,5%, a dla wojowników na 5 poziomie ta sama odporność zmniejszy ciosy o 3,8%.
Inicjatywa Zwieksza szansę na pierwszeństwo ataku w dowolnej walce

100 jednostek inicjatywy daje 100% szans, że będziemy atakować pierwsi w walce z większością potworów.

W przypadku, gdy dwóch graczy posiada parametr Inicjatywa, to pod uwagę brana jest różnica między jego wartościami.

Urok, sympatia, sukces, natchnienie itp.

Nie dają żadnej przewagi w walce