Wybierz swój język

 

Przepisy na elementy do run

Runy jubilerskie można ulepszać wkuwając w nie specjalne elementy, które również wytwarzane są przez jubilerów. Ulepszać można wyłącznie runy niebieskie, które już zostały wkute w zbroję (Byal, Geb, Ing, Mirt, Czud, Fau, Gar i Tias).

Spektralne komponenty niezbędne do wyrobu elementów do run wypadają czasami z potworów. W sklepie jubilera w Gildii Mistrzów można równiez kupć w cenie m game210 Zwoje Rozdrobnienia, dzięki którym z różnych części zbroi można uzyskać odłamki, fragmenty lub kryształy spektralne. Więcej o spektralnych komponentach dowiesz się tutaj.

 

Prawdopodobieństwo zwiększenia poziomu runy

Krótko mówiąc, wkucie jednego elementu może od razu podnieść poziom runy albo tylko przybliżyć do nastepnego jej poziomu. Jest to calkowicie losowe, a proces ulepszania może przebiegać na 3 sposoby.

{jcomments on}

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ULEPSZENIA RUNY JEDNYM ELEMENTEM
AKTUALNY STOPIEŃ ULEPSZANEJ RUNY POSTĘP ULEPSZENIA (może przebiegać na 3 sposoby)
I stopień 1/4 1/2 jednorazowe wkucie elementu
II stopień 1/16 1/4 jednorazowe wkucie elementu
III stopień 1/36 1/6 jednorazowe wkucie elementu
IV stopień 1/64 1/8 jednorazowe wkucie elementu
V stopień 1/100 1/10 jednorazowe wkucie elementu

Wybierz, co Cię interesuje.

ELEMENTY DO RUN

BYAL

do kirysu

GEB

do nabiodrników

ING

do kolczugi

CZUD

do naramienników

MIRT

do naręczaków

TIAS

do hełmów

FAU

do broni głównej

GAR

do broni pomocniczej

 

 Przepisy

 

Elementy do run do kirysu BYAL

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOMY RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU BYAL

 

HURAGANU BYAL

3

10

6

6

2

2

4

111

 

15+

 

   

BŁYSKAWICY BYAL

 

BŁYSKAWICY BYAL

6

10

6

20

5

3

665

 

 

105+

 

   

WYŻSZOŚCI BYAL

 

WYŻSZOŚCI BYAL

6

70

5

2

5

3

853

 

 

255+

 

   

 ZAŁAMANIA BYAL

 

 ZAŁAMANIA BYAL

6

70

5

2

5

3

853
  405+
 ?  ?  ?  ?  ?    

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

ZNISZCZENIA BYAL

 

ZNISZCZENIA BYAL

3

10

6

6

2

2

4

111

 

15+

 

 

 

SIŁY BYAL

 

SIŁY BYAL

6

10

6

20

5

3

665

 

 

105+

 

   

DESTRUKCJI BYAL

 

DESTRUKCJI BYAL

6

70

5

2

5

3

853

 

 

255+

   

NIEUCHRONNOŚCI BYAL

 

NIEUCHRONNOŚCI BYAL

6

70

5

2

5

3

853

  405+
 ?  ? ?  ?  ?    

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA  BYAL

 

KAMIENIA  BYAL

3

10

6

6

2

2

4

111

 

15+

 

   

POCHŁANIANIA BYAL

 

POCHŁANIANIA BYAL

6

10

6

20

5

3

665

 

 

105+

 

   

WIELKOŚCI BYAL

 

WIELKOŚCI BYAL

6

70

5

2

5

3

853

 

 

255+

   

ROZWAGI BYAL

 

ROZWAGI BYAL

6

70

5

2

5

3

853
  405+
? ? ? ? ?    
levelup group icon reputation

Elementy do run do nabiodrników GEB

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOMY RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU  GEB

 

HURAGANU  GEB

3

10

6

6

2

2

4

111

 

15+

 

   

BŁYSKAWICY GEB

 

BŁYSKAWICY GEB

6

10

6

20

5

3

665
 

 

105+

 

   

WYŻSZOŚCI GEB

 

WYŻSZOŚCI GEB

6

70

5

2

5

3

853
 

 

255+

 

   

ZAŁAMANIA GEB

 

ZAŁAMANIA GEB

6

70

5

2

5

3

853
  405+
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

ZNISZCZENIA GEB

 

ZNISZCZENIA GEB

3

10

6

6

2

2

4

11

 

15+

 

   

SIŁY GEB

 

SIŁY GEB

6

10

6

20

5

3

665
 

 

105+

 

   

DESTRUKCJI GEB

 

DESTRUKCJI GEB

6

70

5

2

5

3

853
 

 

255+

 

   

NIEUCHRONNOŚCI GEB

 

NIEUCHRONNOŚCI GEB

6

70

5

2

5

3

853

  405+
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA    GEB

 

KAMIENIA    GEB

3

10

6

6

2

2

4

111

 

15+

 

   

POCHŁANIANIA GEB

 

POCHŁANIANIA GEB

6

10

6

20

5

3

665
 

 

105+

 

   

WIELKOŚCI  GEB

 

WIELKOŚCI  GEB

6

70

5

2

5

3

853
 

 

255+

 

   

ROZWAGI GEB

 

ROZWAGI GEB

6

70

5

2

5

3

853

  405+
 ?  ?  ?  ?  ?    
levelup group icon reputation

Elementy do run do naramienników CZUD   

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOM RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU CZUD

 

HURAGANU CZUD

12

10

5

20

3

3

3

330

 

45+

 

   

BŁYSKAWICY CZUD

 

BŁYSKAWICY CZUD

6

5

5

20

13

4

2

659

 

195+

 

   

WYŻSZOŚCI CZUD

 

WYŻSZOŚCI CZUD

6

 

70

5

3

5

3

853

 

345+

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

     

ZAŁAMANIA CZUD

 

ZAŁAMANIA CZUD

6

70

5

2

5

3

853

  495+

 ?

 ?

?

 ?

 ?

   

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

ZNISZCZENIA CZUD

 

ZNISZCZENIA CZUD

12

10

5

20

3

3

3

330

 

45+

 

   

SIŁY CZUD

 

SIŁY CZUD

6

5

5

20

13

4

2

659

 

195+

 

   

DESTRUKCJI CZUD

 

DESTRUKCJI CZUD

6

 

70

5

2

5

3

853

 

345+

 ?

?
 ?  ?  ?    

NIEUCHRONNOŚCI CZUD

 

NIEUCHRONNOŚCI CZUD

6

70

5

2

5

3

853

  495+

 ?

 ?  ?  ?  ?    

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA CZUD

 

KAMIENIA CZUD

12

10

5

20

3

3

3

330

 

45+

 

   

POCHŁANIANIA CZUD

 

POCHŁANIANIA CZUD

6

5

5

20

13

4

2

659

 

195+

 

   

WIELKOŚCI CZUD

 

WIELKOŚCI CZUD

6

70

5

2

5

3

853

 

 345+
 ? ?
?
?
 ?    

ROZWAGI CZUD

 

ROZWAGI CZUD

6

70

5

2

5

3

853

  495+
 ?  ?  ?  ?  ?    

levelup group icon reputation

Elementy do run do naręczaków MIRT

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOM RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU MIRT

 

HURAGANU MIRT

12

10

5

20

3

3

3

330

 

45+

 

   

 BŁYSKAWICY MIRT

 

BŁYSKAWICY MIRT

6

5

5

20

13

4

2

659

 

195+

 

   

 WYŻSZOŚCI MIRT

 

WYŻSZOŚCI MIRT

6

 

70

5

2

5

3

853
  345+
 ? ?  ?  ?  ?    

ZAŁAMANIA MIRT

 

ZAŁAMANIA MIRT

6

N/A

 

 

 

 

 

 

         
             

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

 ZNISZCZENIA MIRT

 

 ZNISZCZENIA MIRT

12

10

5

20

3

3

3

330

 

45+

 

   

 SIŁY MIRT

 

SIŁY MIRT

6

5

5

20

13

4

2

659

 

195+

 

   

DESTRUKCJI MIRT

 

DESTRUKCJI  MIRT

6

70

5

2

5

3

853
  345+
 ? ?
 ?  ?  ?    

NIEUCHRONNOŚCI MIRT

 

NIEUCHRONNOŚCI MIRT

6

N/A                
             

 

A

T

L

E

T

A

 

 KAMIENIA MIRT

 

 KAMIENIA MIRT

12

 

10

5

20

3

3

3

330

 

45+

 

   

 POCHŁANIANIA MIRT

 

 

 POCHŁANIANIA MIRT

 

 6

 

5

5

20

13

4

2

659

 

195+

 

   

 WIELKOŚCI MIRT

 

WIELKOŚCI MIRT

6

70

5

2

5

3

853
  345+
 ?  ?  ?  ?  ?    

ROZWAGI MIRT

 

ROZWAGI MIRT

6

N/A                
             
levelup group icon reputation

Elementy do run do kolczugi ING

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOMY RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU  ING

 

HURAGANU  ING

9

10

6

1

3

3

3

223

 

15+

 

   

BŁYSKAWICY ING

 

BŁYSKAWICY ING

6

5

5

4

14

5

2

658

 

165+

 

   

WYŻSZOŚCI ING

 

WYŻSZOŚCI ING

6

70

5

2

5

3

853

 

 

315+

 

   

ZAŁAMANIA ING

 

ZAŁAMANIA ING

6

70

5

2

5

3

853

  465+
 ?  ?  ?  ?  ?    

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

ZNISZCZENIA ING

 

ZNISZCZENIA ING

9

10

6

1

3

3

3

223

 

15+

 

   

SIŁY ING

 

SIŁY ING

6

5

5

4

14

5

2

658

 

165+

 

   

DESTRUKCJI ING

 

DESTRUKCJI ING

6

70

5

2

5

3

853

 

 

315+

 

   

NIEUCHRONNOŚCI ING

 

NIEUCHRONNOŚCI ING

6

70

5

2

5

3

853

  465+
 ? ?  ?  ?  ?    

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA    ING

 

KAMIENIA    ING

9

10

6

1

3

3

3

223

 

15+

 

   

POCHŁANIANIA ING

 

POCHŁANIANIA ING

6

5

5

4

14

5

2

658

 

165+

 

   

WIELKOŚCI  ING

 

WIELKOSCI  ING

6

70

5

2

5

3

853

 

 

315+

 

   

ROZWAGI ING

 

ROZWAGI ING

6

70

5

2

5

3

853

  465+
 ?  ?  ?  ?  ?  ?  

levelup group icon reputation

Elementy do run do broni głównej FAU (prawa ręka)

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOMY RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU  FAU

 

HURAGANU  FAU

6

20

6

50

3

3

6

441

 

15+

 

   

BŁYSKAWICY FAU

 

BŁYSKAWICY FAU

6

20

5

15

6

2

653

 

 

135+

 

   

WYŻSZOŚCI FAU

 

WYŻSZOŚCI FAU

6

70

5

2

5

3

853

 

 

285+

 

   

ZAŁAMANIA FAU

 

ZAŁAMANIA FAU

6

70

5

2

5

3

853

  435+
 ? ?  ?  ?  ?  ?  

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

ZNISZCZENIA FAU

 

ZNISZCZENIA FAU

6

40

12

100

6

6

12

882

 

15+

 

   

SIŁY FAU

 

SIŁY FAU

6

40

10

30

12

4

1306

 

 

135+

 

   

DESTRUKCJI FAU

 

DESTRUKCJI FAU

6

140

12_sbor_ishiandrya.gif

4

10

10

6

1706

 

 

285+

 

   

NIEUCHRONNOŚCI FAU

 

NIEUCHRONNOŚCI FAU

6

140

4

10

10

6

1706

  435+
 ? ?  ?  ?  ?    

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA   FAU

 

KAMIENIA   FAU

6

 

20

6

50

3

3

6

441

 

15+

 

   

POCHŁANIANIA FAU

 

POCHŁANIANIA FAU

6

20

5

15

6

2

653

 

 

135+

 

   

WIELKOŚCI   FAU

 

WIELKOSCI  FAU

6

70

5

2

5

3

853

 

 

285+

 

   

ROZWAGI FAU

 

ROZWAGI FAU

6

70

5

2

5

3

853

  435+
 ?  ? ?  ?  ?    
levelup group icon reputation

Elementy do run do broni pomocniczej spryciarza i atlety GAR  (lewa ręka)

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOMY RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU  GAR

 

HURAGANU  GAR

6

20

6

50

3

3

6

441

 

15+

 

   

BŁYSKAWICY GAR

 

BŁYSKAWICY GAR

6

20

5

15

6

2

653

 

 

135+

 

   

WYŻSZOŚCI GAR

 

WYŻSZOŚCI GAR

6

70

5

2

5

3

853

 

 

285+

 

   

ZAŁAMANIA GAR

 

ZAŁAMANIA GAR

6

70

5

2

5

3

853

  435+
 ?  ?  ?  ? ?    

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA   GAR

 

KAMIENIA   GAR

6

20

6

50

3

3

6

441

 

15+

 

   

POCHŁANIANIA GAR

 

POCHŁANIANIA GAR

6

20

5

15

6

2

653

 

 

135+

 

   

WIELKOŚCI  GAR

 

WIELKOSCI  GAR

6

70

5

2

5

3

853

 

 

285+

 

   

ROZWAGI GAR

 

ROZWAGI GAR

6

70

5

2

5

3

853

  435+
 ?  ? ?  ?  ?    

levelup group icon reputation

Elementy do run do hełmów TIAS

STYL

RUNA

ELEMENT

PRZEPIS

SKŁADNIKI I POZIOM RUNY

JUBILER

 

S

P

R

Y

C

I

A

R

Z

 

HURAGANU TIAS

 

HURAGANU TIAS

6

10

5

20

3

3

3

330

 

75+

 

   

BŁYSKAWICY TIAS

 

BŁYSKAWICY TIAS

6

5

5

20

13

4

2

659

 

225+

 

   
  

N/A

                   
             

 

Ł

A

M

I

G

N

A

T

 

ZNISZCZENIA TIAS

 

ZNISZCZENIA TIAS

6

10

5

20

3

3

3

330

 

75+
 

   

SIŁY TIAS

 

SIŁY TIAS

6


5

5

20

13

4

2

659

 

225+

 

   
  

N/A

                   
             

 

A

T

L

E

T

A

 

KAMIENIA TIAS

 

KAMIENIA TIAS

6

10

5

20

3

3

3

330

 

75+

 

   

POCHŁANIANIA TIAS

 

POCHŁANIANIA TIAS

6

 

5

5

20

13

4

2

659

 

225+

 

   
  

N/A

                   
             

levelup group icon reputation

Strona ta będzie uzupełniana i aktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w grze.