Wybierz swój język

W świecie Feo wszystkie umiejętności gracza podwyższają się jedynie po założeniu zbroi i przejściu na kolejny poziom. Ale istnieją starożytne tablice, dzieki którym można to zmienić. Starożytne tablice są to gliniane magiczne tabliczki stworzone wiele wieków temu przez potężnych magów.

Tablice mozna uzyskać uczestnicząc we wspaniałym wydarzeniu "Magiczne tablice".

 

ico humanOszust Glum i ico magmarZłodziej Czygryk informują zainteresowanych mieszkańców Chairu i Ogrium, że cenny i interesujący towar został wystawiony na sprzedaż.

Podczas wydarzenia można nabyć sakiewki z łyka, w których znajdują się odłamki lub nawet całe tabliczki. Co wyciągniecie z sakiewek zalezy tylko od Waszego szczęścia. Odłamki można także znaleźć na aukcji lub giełdzie, co znacznie upraszcza sprawę.

Zapytacie: jakie odłamki? Są to zwykłe odłamki róznych kolorów, z których można złożyć odpowiadające im tabliczki. Należy wiedzieć, że dla każdego typu tabliczki należy posiadać wymaganą liczbę odłamków. Po złożeniu otrzymujemy przypadkową tabliczkę danego koloru.

Tak wyglądają rożne typy odłamków.

Rodzaj

Ilość potrzebna do złożenia tabliczki

 49

64

 81

 100

Są 4 rodzaje tabliczek - gliniane, ceramiczne, fajansowe i porcelanowe. Każdy rodzaj tabliczek dzieli się ponadto na podrodzaje: tabliczki życia, intuicji, ochrony i inne. Każda tabliczka na zawsze podwyższa jedną okresloną, właściwą sobie, charakterystykę gracza.

Rodzaje i podrodzaje tabliczek

Każdy rodzaj i podrodzaj tabliczek można użyć tylko raz. Punkty charakterystyk po użyciu każdego rodzaju tabliczek sumują się, np. po uzyciu glinianej, ceramicznej, fajansowej i porcelanowej tabliczki siły, siła gracza zwiększa się o 65 punktów.

Rodzaje i podrodzaje tabliczek ŻYCIA ZRĘCZNOŚCI  INTUICJI OCHRONY SIŁY MĄDROŚCI MANY Ograni-czenia
GLINIANE     tbl-shp level-icon1

CERA-

MICZNE

   

tbl-shp level-icon6

należy władać glinianą tablicą

FAJAN-

SOWE

tbl-shp level-icon11

należy władać ceramiczną tablicą

PORCELA-

NOWE

tbl-shp level-icon16

należy władać fajansową tablicą

 

Rodzaje i podrodzaje tabliczek PRĘDKOŚCI INICJATYWY  ANTYTRAU-MATYZMU ODPOR- NOŚCI Ograni- czenia
GLINIANE tbl-shp level-icon1

CERA-

MICZNE

tbl-shp level-icon6

należy władać glinianą tablicą

FAJAN-

SOWE

tbl-shp level-icon11

należy władać ceramiczną tablicą

PORCELA-

NOWE

tbl-shp level-icon16

należy władać fajansową tablicą

Trzy jednakowe tabliczki Oszust i Złodziej moga wymienić na jedną losową tego samego poziomu. Dziewięc jednakowych tabliczek mogą wymienić na jedną losową wyższego poziomu.