Wybierz swój język

Pokonawszy wszelkie wrogie potwory, w tym nadistoty i mieszkańców podziemnych legowisk, można stać się posiadaczem starodawnych monet. Wytopione są z brązu, srebra lub złota, a na ich awersie znajdują się podobizny wierzchowców Feo. Wśród monet z każdego wytopu znajduje się po siedem róznych podobizn, które razem składają się na kolekcję numizmatyczną.

UWAGA: szansa otrzymania brązowych monet ze zwykłych potworów jest wyższa niż otrzymania monet srebrnych lub złotych. Szansa na złote i srebrne monety jest większa przy zabiciu nadistot.

BRĄZOWA KOLEKCJA
SREBRNA KOLEKCJA
ZŁOTA KOLEKCJA

Zebrane kolekcje można wymieniać na woreczki, w których skrywają się różne skarby. Wymiany dokonuje się w plecaku  w menu Postać w zakładce Kolekcje.

Brązową kolekcję "Wierzchowce Feo" można wymieniać raz dziennie na mały worek antykwariusza.

Skarby, jakie można znaleźć w małym worku

39 szt.

50 szt.

50 szt.

3 szt.

5 szt.

15 szt.

3 szt.

30 szt.

 

Srebrną kolekcję "Wierzchowce Feo" można wymieniać raz na 3 dni na duży worek antykwariusza.

Skarby, jakie można znaleźć w dużym worku

350 szt.

15 szt.

20 szt.

50 szt.

99 szt,

 

Złotą kolekcję "Wierzchowce Feo" można wymieniać raz na tydzień na drogocenny worek antykwariusza.

Skarby, jakie można znaleźć w drogocennym worku

 

-  

*dowolna zamknięta figura szachowa

1000 szt.

50 szt.

35 szt.

100 szt.

333 szt,