Wybierz swój język

TALENTY

Talenty służą do ulepszenia charakterystyk gracza. Do wyboru są 33 charakterystyki, jednak nie można wybrac ich wszystkich. Gracz sam wybiera, które z nich chce zastosować.

Talenty do wyboru znajdują się w plecaku w zakładce "Bojowe umiejętności" i dalej w zakładce "Talenty".

bojoweumiejetnosci

talenty

Talenty dzielą się na trzy główne kategorie. Dla każdej z nich są osobne ograniczenia:

  • pierwsza kategoria zależy od poziomu gracza (dowiedz się więcej klikając na strzałkę) p-right-red
  • druga kategoria zależy od rangi wojskowej (dowiedz się więcej klikając na strzałkę) p-right-red
  • trzecia kategoria zależy od znajomości kodeksów (dowiedz się więcej klikając na strzałkę) p-right-red

Każda kategoria dzieli się na pięć bloków, które stają się dostępne po spełnieniu określonych warunków. W bloku mogą znajdować się dwa lub trzy talenty do wyboru. Z każdego bloku można wybrać tylko jeden talent - ulepszenie jednej charakterystyki.

Każdy gracz będzie miał możliwość ulepszyć swoje talenty od zwykłych (szarych) do czerwonych. Każde pośrednie ulepszenie będzie dawało więcej bonusów. Talenty ulepsza się blokami, to znaczy, że ulepszenie dotyczyć będzie wszystkich talentów znajdujących się w bloku, a nie każdego z osobna. Ulepszenie przeprowadza się za pomocą kryształów prawdy. W celu ulepszenia muszą być spełnione wszystkie warunki danego bloku i trzeba posiadać odpowiednią ilość kryształów.

Kryształy prawdy można zdobywać nastepującymi sposobami:

  • znajdując się pod wpływem daru wróżenia polując na potwory, których poziom nie może być niższy od poziomu gracza o więcej niż 1. Jeśli na gracza nałożone jest kilka efektów z darem wróżenia, to ich siła się sumuje. Im większa siła wróżenia, tym większa jest szansa na znalezienie kryształów i na ich większą liczebność. Dar wróżenia można otrzymać używając talii Konlegret oraz wykorzystujac amulet Oko Prawdy, który można kupić w sklepach na placu miejskim i w posiadłości, oraz raz na tydzień otrzymać go z misji powtarzalnej od ico humanTrenera Krudona (Arena O'delvaisu) ico magmarTrenera Waerona (Arena Dartrongu). Amulet można wykorzystać tylko raz dziennie.
  • kupić w Sklepie Premium w zakładce Talenty.

WAŻNE! Im większa jest siła potwora, tym większe szanse mamy na otrzymanie kryształów po jego zabiciu.

Talenty można zresetować. W zakładce pod talentami znajduje się przycisk służący do resetu. Pierwszy reset jest bezpłatny. Resetu talentów można dokonywać co 3 dni za 7 szt. kamieni wędrówek.

 

Informacje będą uzupełniane w miarę wprowadzania zmian w grze.