Wybierz swój język

WYŚCIG "BRACTWO ODWAŻNYCH"

Dawno, dawno temu, Ludzie i Magmarzy zapomnieli o wielowiekowej waśni i połączyli swoje siły, aby chronić ojczyste ziemie przed napaściami bezlitosnych orków. Tak narodził się legendarny klan "Skradający się Nocą". Na przestrzeni długich dziesięcioleci, pomimo zatwardziałej opozycji obu ras, najemnikom udało się utrzymać przyjazne stosunki i wzajemny szacunek wewnątrz wspólnoty.

Na pamiątkę chlubnych dni narodzin klanu, kiedy obrońcy wiosek toczyli wojny z plemionami orków, najemnicy ustanowlili specyficzny wyścig, aby pokazać, że pracując razem mozna wygrać każdą bitwę.

Wydarzenie trwa 3 tygodnie. Warunki udziału w wyścigu są proste. Udzial w nim, a tym samym zdobywanie punktów dla klanu, może wziąć każdy członek klanu zrzeszony od co najmniej 2 tygodni.

Zwyciężając w Wielkich Bitwach, a także wygrywając walki na Polach Bitew, wojownicy będą zdobywać punkty. Owe punkty, które ico humanNieuchwytny Szu i ico magmarMądry Finko nazywają żartobliwie Orczymi głowami, będa gromadzić się na koncie klanu.

Liczba punktów na koncie klanu będzie aktualizowana raz dziennie w godzinach nocnych. Punkty klanowe sumują się przez cały okres trwania wyścigu. Za zwycięstwa w Wielkich Bitwach na Płaskowyżu Ciszy, Starożytnym Płaskowyżu (o ile będzie dostępny podczas trwania wyścigu), w Miejscu Zagłady, w Twierdzy Więziennej i na Cmentarzysku Statków, członkowie klanów będa otrzymywać następującą ilość punktów:

POZIOM GRACZA NIEZBĘDNA ILOŚĆ NANIESIONYCH OBRAŻEŃ PUNKTY
7-8 800+ 10
9-10 1200+ 10
11-12 2000+ 10
13-14 2500+ 10
15-16 3000+ 10
17 i wyżej 3500+ 10

UWAGA: aby Orcze głowy zdobyte przez członka klanu zostały zaliczone na konto klanu, musi on znajdować się w klanie nie krócej niż 2 tygodnie.

Za zwycięstwa w Podziemiach Południa i na polach Krystalicznych Jaskiń, Starej Świątyni Wybrańców, Arenie, Jaskiniach Równych, Świątyni Równych i Arenie Równych będzie zwiększana charakterystyka "Złote Atszu".

Punkty charakterystyki "Złotych Atszu" w Krystalicznych Jaskiniach otrzymuje się za zabicie graczy wrogiej rasy i oddanie kryształów, w Starej Świątyni i na Arenie punkty otrzymuje się za zdobycie punktów dla drużyny. Charakterystyka jest naliczana przy wyjściu ze zwycięskiego pola bitwy.

"Złote Atszu" można wymieniać na Orcze Głowy u ico humanNieuchwytnego Szu i ico magmarMądrego Finki poprzez dialog: Wyścig "Bractwo Odwaznych".

Członkowie klanu za zwycięstwo na polach bitew będą otrzymywać następujacą ilość punktów charakterystyki "Złotych Atszu":

POZIOM GRACZA JASKINIE ŚWIĄTYNIA ARENA
3-4 od 1 do 25 od 1 do 20 od 1 do 10
5-10 od 2 do 75 od 2 do 60 od 2 do 30
11+ od 5 do 125 od 5 do 100 od 5 do 50

Członkowie klanu za zwycięstwo w Podziemiach Południa będa otrzymywać następującą ilość punktów charakterystyki "Zlotych Atszu":

PUNKTACJA ILOŚĆ "ZŁOTYCH ATSZU"
5-15 10
16-40 20
41-90 50
91-130 75
131 i więcej 100

Po upływie 3 tygodni najsilniejsze klany, zakwalifikowane podczas klanowych wojen do Złotej, Srebrnej i Brązowej Ligi, które dzięki wysiłkowi swoich członków uzyskają więcej Orczych Głów, zostaną uznane za zwycięzców:

  • 6 klanów ze Złotej Ligi
  • 5 klanów ze Srebrnej Ligi
  • 3 klany z Brązowej Ligi.

Wszyscy członkowie tych klanów - znajdujący się w nim nie krócej niż 2 tygodnie na dzień zakończenia wydarzenia - otrzymają do dyspozycji na jeden miesiąć unikalnego wierzchowca, Aranaga.

Nefrytowy aranag [10] Azurytowy aranag [13] Purpurowy aranag [16]
gracze 5-10 poziomu gracze 9-11 poziomu gracze 12+ poziomu

Wszyscy członkowie zwycięskich klanów otrzymają również karmę dla wierzchowca na 300 walk.

Powodzenia!