Wybierz swój język

Pradawna rasa Krofdorów od niepamiętnych czasów prowadzi niekończączą się i krwawą wojnę przeciwko Eldziwom i gotowa jest przyjąć nowych wojowników w swoje szeregi. Nienawiść, którą żywią do siebie oba narody, jest tak głęboka, że przenika we wszystkie sfery ich bytu. Każda radość i każdy przejaw postępu Krofdorów związane są z porażką zaciekłego wroga. Wystarczy wspomnieć, że największym trofeum jest dla Krofdora jest serce Eldziwa - inkarnum.

 Dostępna: odtbl-shp level-icon11. poziomu, po wykonaniu misji "Próba Krwi", uico magmarReodory w Osiedlu Tremor lub uico humanDimedory w Obozie Bojowym Krofdorów.


 

UWAGA! Reputacje Eldziwów i Krofdorów wykluczają się wzajemnie - podwyższanie jednej reputacji automatycznie powoduje obniżanie się reputacji rasy przeciwnej.

 

Wskazówki:

Produkcja inkarnumów: Pamiętaj, gdy reputacja osiągnie poziom 500 pkt, to przestaną spadać wszystkie artefakty przeciwnej frakcji.
Od 2000 pkt reputacji odblokowuje się przejście międzyico magmarDolina Marzeń iico humanRozdroże. Bez odpowiedniej reputacji przejście do lokacji przeciwnej rasy jest niemożliwe.


Rozwijanie reputacji:

Istnieją trzy sposoby wbijania reputacji.

Dawagor i Newagor:

InkarnumWszyscy, którzy przeszli Próbę krwi, uczą się zdobywania inkarnumów - umiejętności  pozwalającej na rozpoznanie i fachowe to znaczy bez uszkodzenia wyjęcie serca z zabitego Eldziwa. Szansę na zdobycie Inkarnum zwiększamy za pomocą efektuIrrigudo. Aby go otrzymać, musisz przekazaćico magmarReodorzeico humanDimedorze jeden z poniższych darów:

 

Migoczący kwiatek

Demoniczne Okowy

Posrebrzany płatek

Płynna masa perłowa

Kowalny kamień

 1 szt

10 szt 

290 szt 

200 szt 

 130 szt

 

Migoczący kwiatek można zdobyć na polowaniu w lokacjachico magmarPopielisko iico humanMartwa Dolina. Pojawiają się co godzinę.

Krofdory starają się kontrolować sporne terytoria, uciekając się do pomocy granatowych kryształów. Jeśli reputacja Eldziwów coś dla ciebie znaczy, pamiętaj, że kwiaty te to świętość. Pod żadnym pozorem nie można przeszkadzać w ich rozprzestrzenianiu się!

Krofdory spalają zdobyte inkarnumy, żeby zapobiec wskrzeszeniu Eldziwów, z których piersi zostały wyrwane serca. Do kremacji stosuje się specjalne, wymyślone przez Krofdorów urządzenia - Gorący Dawagor i Gorący Newagor. Każdorazowe użycie tych urządzeń prowadzi do wzrostu twojej reputacji oraz produkuje przydatne w walce pomoce.
Gorący dawagorczerpie zawisłą w powietrzu nienawiść do Eldziwów i przeobraża ją i energię 5 inkarnumów w magiczne aureole, które zwiększają magiczne umiejętności właściciela.

Gorący newagorzużywa 3 inkarnumy do produkcji szkodzidła - strasznej broni, sprowadzającej na magów zgubę i erupcję.

Dawagor

Efekt Aureoli

Reputacja
+5 pkt

Newagor

Szkodzidło

(Zguba / Erupcja)

Gorący dawagor

Mała Magiczna Aureola

do 500

Gorący newagor

Uciążliwe szkodzidło

 

Szkodziło strasznej erupcji

Ciążąca zguba

 

Straszna erupcja

Rozżarzony dawagor

Zwykła Magiczna Aureola

do 1000

Rozżarzony newagor

Osłabiające szkodzidło

Osłabiająca zguba

Płomienny dawagor

Duża Magiczna Aureola

do 2000

Płomienny newagor

Szarpiące szkodzidło

 

Szkodzidło ogromnej erupcji

Szarpiąca zguba

 

Ogromna erupcja

Lawowy dawagor

Wielka Magiczna Aureola

do 2500

Lawowy newagor

Koszmarne szkodzidło

Koszmarna zguba

Spopielający dawagor

Kolosalna Magiczna Aureola

do 3000

Spopielający newagor

Nieprzezwyciężone szkodzidło

Szkodzidło nieznośnej erupcji

Nieprzezwyciężona zguba

Nieznośna erupcja

Każde użycie urządzenia zwiększa jego moc. Po osiągnięciu wartości progowej (100, 200, 400) dochodzi każdorazowo do modernizacji antizo lub prozo. Modernizacja jest możliwa tylko w chwili spalania centridosa.

 

Ogniodary:

Poza niszczeniem inkarnumów istnieje jeszcze jedna metoda zwiększenia mocy urządzenia. Można w tym celu użyć specjalnego kryształuOgniodar, które można zdobyć zabijając zarówno Eldziwy jak i Krofdory. Kryształy wypadają z niewielkim prawdopodobieństwem z dowolnego eldziwa/krofdora, którego poziom jest niższy od twojego o nie więcej niż 1. Ogniodar po użyciu wico magmarOsiedlu Tremorico humanObozie Bojowym Krofdorów powoduje wzrost mocy Dewagora, wico magmarPopielisku, wico humanMartwej Dolinie ulepsza urządzenie Newagor.

 

Misje i wydarzenia:

Próba krwi - 10 pkt. rep.
Wydarzenie Szał powietrza - 10 pkt. rep. do 2600 pkt. Dostępne co 10 dni wico magmarOsiedlu Tremorico humanObozie Bojowym Krofdorów
ico humanUkryte zagrożenieico magmarNiewidzialne niebezpieczeństwo - 10 pkt, rep., 5 Nasyconych esencji doświadczenia oraz odblokowuje misję Północne/Południowe Ziemie.

Nagrody:

 

 

Folianty ogólne

„Zdobywanie Centridos
i Inkarnum”

Folianty ico magmar

 

  

Medal

  

Folianty ico human

Magia Ognia
(Łamignat)

Magia Cienia
(Spryciarz)

Magia Ziemi
(Atleta)

Mag.Powietrza
(Łamignat)

Magia Światła
(Spryciarz)

Magia Wody
(Atleta)

„Ognisty Krąg”

„Ciemna Osłona”

„Kamienny Wicher”

„Burzowy Łuk”

„Łaska”

„Lodowe Ostrze”

 

«Zdobywanie centridosów» tom I

Foliant Ognistego Kręgu Di-a-Naitela

Foliant Kamiennego Wichru Di-a-Naitela

tbl-shp level-icon11*

Lodowe ostrze Di-a-Naitel

 

«Zdobywanie centridosów» tom II

Foliant Ognistego Kręgu Di-a-Naitela II

Ognisty krąg Di-a-Naitel II

Foliant Ciemnej Osłony Di-a-Naitela II

Ciemna osłona Di-a-Naitel II

Foliant Kamiennego Wichru Di-a-Naitela II

Kamienny wicher Di-a-Naitel II

Medal Przyjaźni

tbl-shp level-icon12*

Foliant Burzowego Łuku Di-a-Naitela II

Burzowe sklepienie Di-a-Naitel II

Foliant Łaski Di-a-Naitela II

Łaska Di-a-Naitel II

Foliant Lodowego Ostrza Di-a-Naitela II

Lodowe ostrze Di-a-Naitel II

 

«Zdobywanie centridosów» tom III

Foliant Ognistego Kręgu Di-a-Naitela III

Ognisty krąg Di-a-Naitel III

Foliant Ciemnej Osłony Di-a-Naitela III

Ciemna osłona Di-a-Naitel III

Foliant Kamiennego Wichru Di-a-Naitela III

Kamienny wicher Di-a-Naitel III

Medal Szacunku

tbl-shp level-icon13*

Foliant Burzowego Łuku Di-a-Naitela III

Burzowe sklepienie Di-a-Naitel III

Foliant Łaski Di-a-Naitela III

Łaska Di-a-Naitel III

Foliant Lodowego Ostrza Di-a-Naitela III

Lodowe ostrze Di-a-Naitel III

 

«Zdobywanie centridosów» tom IV

Foliant Ognistego Kręgu Di-a-Naitela IV

Ognisty krąg Di-a-Naitela IV

Foliant Ciemnej Osłony Di-a-Naitela IV


Foliant Kamiennego Wichru Di-a-Naitela IV

Burzowy Łuk Di-a-Naitela IV

Medal Honoru

tbl-shp level-icon14*

Foliant Burzowego Łuku Di-a-Naitela IV

Burzowy Łuk Di-a-Naitela IV

Foliant Łaski Di-a-Naitela IV

Łaska Di-a-Naitela

Foliant Lodowego Ostrza Di-a-Naitela IV

Lodowe Ostrze Di-a-Naitela IV

 

«Zdobywanie centridosów» tom V

Foliant Ognistego Kręgu Di-a-Naitela V 

Ognisty krąg Di-a-Naitela V

Foliant Ciemnej Osłony Di-a-Naitela V 

Ciemna osłona Di-a-Naitela V

Foliant Kamiennego Wichru Di-a-Naitela V

Kamienny Wicher Di-a-Naitela V

Medal Kultu

tbl-shp level-icon15*

Foliant Burzowego Łuku Di-a-Naitela V 

Foliant Łaski Di-a-Naitela V

Łaska Di-a-Naitela V

Foliant Lodowego Ostrza Di-a-Naitela V

Lodowe Ostrze Di-a-Naitela V

 

* wg informacji z witryn rosyjskich Tomy V foliantów będą dostępne od medalu kultu a nie jak było dotąd od 3000 pkt. rep. Dopisałam także poziomy na których powinniśmy zdobywac określony próg reputacji tak jak to przewidywali twórcy gry. Rozwijanie reputacji zgodnie z tymi wytycznymi pozwoli na optymalne wykorzystanie foliantów.

Posiadając reputację Krofdorów można zakupić uico magmarDemonologa Berusza iico humanDemonologa I-Wida specjalne zwoje Apologii i Klaryfy:

 

Reputacja

Zwój

Neutralizuje

 

1000


Zwój «Klaryfa»

 Przekleństwo Bujaki

Ciążąca zgubaOsłabiająca zgubaSzarpiąca zgubaKoszmarna zgubaNieprzezwyciężona zguba 

 

2000

Zwój «?pologia»

Zaklęcie Wstrętu

neutralizuje wszystkie czary powyżej oraz zapewnia 2-godzinną ochronęprzeciw tym czarom

 

 

Misja na kult:

Dostepna uico magmarReodory w Osiedlu Tremor lub uico humanDimedory w Obozie Bojowym Krofdorów po osiągnięciu 3000 pkt reputacji. Proszą o przyniesienie im pakietu:

Inkarnum400szt

Ogniodar50szt

Oba pakiety należy dostarczyć jednocześnie.