Wybierz swój język

Plugin uzupełniania życia i many - Auto Feed

 
Instrukcja ustawień
Pobrany plik należy wrzucić do głównego folderu z grą (najczęściej C:\Program Files\Mail.Ru\DragonsPl)
Dostępne są dwa tryby uzupełniania: ręczny i automatyczny.
Tryb ręczny

Podczas truby ręcznego użytkownik sam określa zestaw substancji i produktów używanych do przywrócenia życia i many. Nie można tu użyć tylko jednego produktu z wybranego zestawu, użyte zostaną jego wszystkie produkty.

Przed zastosowaniem:                                        Po zastosowaniu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.1 i 2
Jak pokazano na rys.2, po użyciu 2 zestawu ilość produktów w lewej części okna zmniejszyła się o -1 u tych produktów, które zawierają się w wybranym zestawie.
Jeśli któryś z produktów całkowicie się wyczerpie, wówczas jego ikona w zestawach po prawiej stronie stanie się nieaktywna (szara) a w lewej częśći zniknie zupełnie z listy. Rys. 3 i 4.
Przed:                                                                  Po:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli zastosuje się zestaw, który zawiera nieaktywny produkt, wtedy użyte zostaną tylko te produkty i substancje, które są dostępne. Gdy użytkownik zaopatrzy się w brakujące produkty wówczas znów będą one aktywne. Każdy zestaw jest domyślnie ponumerowany, można też nadać poszczególnym zestawom własne nazwy.


Tryb automatyczny

Podczas korzystania z tego trybu należy skonfigurować ustawienia oraz wybrać produkty i substancje, jak również ich ilości, które mają być używane automatycznie do przywracania hp i many. By tryb auto działał należy go uaktywnić zaznaczając drugą opcję (включeнo)  i określić próg od któego tryb działa (domyślnie jest ustawiony na 20%). Oznacza to, ze jeśli po walce życie lub mana, będzie mniejsze lub równe 20% maksymalnego poziomu tryb auto zadziała. Na rys. 5 pokazano, jak powinno wyglądac okno ustawień trybu automatycznego by został on użyty po walce.
Rys.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas korzystania z trybu automatycznego klient gry wybiera z plecaka użytkownika spośród dostępnych produktów takie, które są najlepszą opcją zgodną z następującym algorytmem. Przykładowe wyniki po walce:
hpMax = 979; hp = 650;
manaMax = 366; mana = 50

W plecaku są:
1) słodkie bułeczki - 60

2) chleb - 85
3) pieczone ryby - 750
4) mały zielony imman - 280
5) szynka - 210
6) mały niebieski imman -  350

Cyfry obok produktów okreslają ile parametrów można odzyskać po ich zastosowaniu. Natomisat liczbę posiadanych produktów sprawdzimy w oknie z rys.4.
Do kompletnego przywrócenia patrametrów należy uzupełnić 329 życia i 316 many.
Algorytm trybu automatycznego wyłączy z zestawu produkty, które wykraczają poza liczbę niezbędną do przywrócenia parametrów, w celu uniknięcia "przejadania". Oznacza to, że jeśli produkt przywraca 800hp to nie zostanie on użyty jeśli brakuje nam tylko 500 hp do maksimum. Zostaną użyte produkty które przywracają np. 200 i 300hp, lub 500, lub 100 i 400. etc.
W opisywanym przypadku algorytm użyje:

1) słodkie bułeczki - 60
2) chleb - 85
3) szynka -  210
4) mały zielony imman  - 280

Z tego zestawu zostaną użyte szynka i zielony imman.
I tak po pierwszym użyciu produktów udało się wypełnić 210 życia i 280 many. Do uzupełnienia pozostało 119 hp i 36 many.
Algorytm wytypuje do użycia:

1) słodkie bułeczki - 60
2)  chleb -  85
w tym wypadku zostanie użycty chleb.

Ogółem uzupełniono kolejne 85 życia i 0 many. Do uzupełnienia pozostało 34 życia i 36 many.
Trzecie odniesienie do zawartości plecaka nie przyniesie pożądanego wyniku, ponieważ pozostałe produkty i substancje w swoich właściwościach uzupełniają więcej życia i many niż to jest niezbędne, w takim przypadku należy użyć trybu ręcznego lub pozwolić na samoistne uzupełnienie co jednaj oznacza stratę czasu - a wiadomo, niejednokrotnie liczy się każda sekunda. Rys. 6 pokazuje okno ustawień, gdzie można wybrać produkty, których należy używac do pełnego przywrócenia parametrów.
Rys.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.7. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że tylko te produkty będą zawsze używane.
 
Aby wyłączyć stosowanie konkretnych produktów, nalezy wybrać puste pole, jak pokazano na rys.8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesli postać zginie w walce to tryb automatyczny nie bedzie działał.