Wybierz swój język

Bóg martwych i przeklętych to pradawny bóg, któremu nie dano imienia. Pogardzany, napiętnowany i odtrącony przez wszystkich mieszkańców nieba od momentu swoich narodzin. Ciążą na nim grzechy przodków. Wychowany w złości i nienawiści, bóg martwych i przeklętych przepełniony jest żądzą zemsty, usiłuje zdobyć potęgę przez zniewolenie dusz śmiertelników. Dąży do pogrążenia świata w ciemnościach na pięć tysięcy lat, marzy o tym, żeby jego wrogowie drżeli ze strachu przed jego niezwykłą siłą. Możesz poświęcić swoje życie bogowi martwych i przeklętych, składając mu ofiary na Ołtarzu Mroku, który znajduje się w ico humanGrobowcach Wasali i w ico magmarPorzuconych Mogiłach.

Dostępna: od tbl-shp level-icon7. Nie wolno jej łączyć z reputacją bogini Aladei.

Zdobywanie reputacji:

Istota reputacji jest bardzo prosta: należy przynieść Bogu zasoby i w zamian za nie otrzymujemy okresloną ilość reputacji. Dary mogą być składane w trzech różnych ilościach, od ilości daru zależy prawdopodobieństwo uzyskania przychylności bóstwa i zdobycia reputacji (około 10%, 50% i 100%). Oddanie największego daru daje pewność zdobycia reputacji. Niezależnie od wielkości darowizn, jeśli się powiedzie, otrzymasz przychylność bóstwa i 50 pkt reputacji.

Rodzaje przyjmowanych darów:

 

Dar

Szansa

~

Złe oko
Mały 10% 1 3 32 78 23 23 1
Średni 50% 6 13 159 389 115 115 5
Duży 100% 12 30 317 777 230 230 10
Zdobycie
 

tęcza/wercyda

aukcja,handel

Alchemik+150

aukcja,handel

Rybak+150

aukcja,handel

Jubiler +120

aukcja,handel

ico magmarGeolog+120

aukcja,handel

ico humanGeolog+120

aukcja,handel

drop z potworów

bardzo rzadko

Medal Kultu

Aby otrzymać medal kultu, należy pobrać misję przy Ołtarzu Mroku i jednorazowo przynieść Bogu w darze:

Należy pamiętać, że kiedy oddajemy mniejszy dar, jeśli Bóg odrzuci prezent, zasoby znikną i nie dadzą reputacji. Dlatego należy sie zastanowić, czy podjąć ryzyko, możliwa jest tylko jedna próba dziennie. Czas jaki musi upłynąć do kolejnej ofiary wyświetlany jest w zakładce misji powtarzalnych pod ikoną Misji po prawej stronie ekranu.

Nagrody:
Po otrzymaniu medalu ilość i rodzaj darów nie ulegają zmianie, więc koszt ich zdobywania na wszystkich etapach jest podobny i zależy wyłącznie od cen rynkowych danych surowców. Po oddaniu darów, jesli zostaną przyjęte, dostaniemy przychylność boga, Martwy Dar, który trwa 2 godziny. W tym czasie mamy szansę na ingerencję i pomoc bóstwa w walce - efekt Okowy Śmierci. Po uzyskaniu medalu szansa ta będzie stała, niezależnie od tego czy złozyliśmy dar, czy nie. Siła efektu zależy od poziomu posiadanego medalu.

Reputacja Nagroda za ofiarę Opis Medal Efekt stały Opis

 

do 500

 

-45% pkt. życia w ciągu 100 sek.

 reg message error

 reg message error

 reg message error

 

500

 

-55% pkt. życia w ciągu 100 sek.

-45% pkt. życia w ciągu 100 sek.

 

1000

 

-66% pkt. życia w ciągu 100 sek.

-55% pkt. życia w ciągu 100 sek.

 

2000

 

-80% pkt. życia w ciągu 100 sek.

-66% pkt. życia w ciągu 100 sek.

 

3000

 

-99% pkt. życia w ciągu 90 sek.

-80% pkt. życia w ciągu 100 sek.

 

kult

-45% pkt. życia wrogowi oraz
2 jego sojusznikom w ciągu 90 sek.

99% pkt. życia w ciągu 90 sek.

Jak widać powyżej, zanim zdobędziemy Medal uznania (500 pkt rp) nie ma szansy na otrzymanie Martwego Daru czy Okowów bez złożenia ofiary. Natomiast osiągając już ten próg, zdobywamy stałą szansę na efekt. Efekt jest niezależny od innych błogosławieństw czy buffów i samowolnie ingeruje w nasze walki. Nigdy nie wiadomo kiedy wystąpi. Teoretycznie częstotliwość jego występowania nie zależy od poziomu posiadanego medalu, bywa, że nie pojawia się dość długo a nagle zjawi się się np.: w dwóch walkach z rzędu bądź 2-3 razy w ciągu jednej walki. Zauważono, że pojawia się on nieznacznie rzadziej niż efekt Wielkiego Smoka. 

Jeśli masz już Medal Kultu, wciąż można oddawać dary w zamian za Martwy Dar. Z obserwacji graczy na różnych serwerach wynika, że efekt Okowów w czasie Martwego daru pojawia się mniej więcej od 1 do 3 razy w czasie intensywnych walk. Wygląda to tak: 


Obrażenia zadane przez efekt są uwzględniane w łącznej wartości strat. Animacja sama w sobie jest bardzo skuteczna w walce, bez wątpienia ma psychologiczną presję na przeciwnika w PvP ;)

Interakcje z reputacją Bogini Aladei:

Moce Boga i Aladei wykluczają się wzajemnie, można rozwijać z dobrym skutkiem tylko jedną z nich: każda proba złożenia daru przeciwnemu bóstwu spowoduje obniżenie pierwszej reputacji o 50 pkt niezależnie od powodzenia ofiary. Mając Medal Kultu Boga można korzystać z jego pomocy dopóki nie zdobędzie się reputacji u Aladei.

Jeśli gracz uzyskał wcześniej medal Aladei, aby dostać się w jego łaski i móc oddawać dary na reputację, należy przebłagać Boga specjalnym darem:

Specjalny dar
Złe oko
23 szt 60 szt 634 szt 1554 szt